Bộ đồ ăn màu men Biển Xanh, sản phẩm men Hoả Biến độc đáo của làng gốm Bát Tràng.

SẢN PHẨM

0984809922