Bộ đồ ăn màu men Cánh Gián, sản phẩm đặc biệt của làng gốm Bát Tràng.

SẢN PHẨM

0984809922