Bộ đồ ăn màu men Gấm Vàng, sản phẩm đặc trưng của làng gốm Bát Tràng.

SẢN PHẨM

0984809922