Bình đựng

Các loại bình đựng

Showing 1–48 of 49 results

Bình sữa nhỏ – men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

845.000

Bình sữa to – men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

935.000

Hủ đường – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm  x C6.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị, nước chấm…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
89.000

Lò xông – men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

175.000

Ống đựng tăm – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK45 mm x C100 mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Đựng tăm.
155.000

Bình Sake vuốt – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7.5 cm  x C13 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc rượu hoặc lọ hoa nhỏ.
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
165.000

Bình Sake S3 – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D4 cm x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để bình rượu nhỏ hoặc cắm hoa
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
175.000

Bình Sake S1 – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D5.5 cm x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để rượu hoặc cắm hoa…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
155.000

Xách tiêu muối – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D12 cm  x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị, nước chấm…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
195.000

Hộp chè – men hồng tuyết

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

330.000

Bình XP vuông S2 6×8 Inox – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D6 cm x C8 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng
 • Công dụng : Đồ dùng nhà tắm, đựng xà phòng…
219.000

Bình XP vuông S1 7×10 Inox – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D7 cm x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng
 • Công dụng: Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
265.000

Bình XP tròn Inox cao cấp – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D8 cm  x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để xà phòng , trang trí nhà tắm.
   Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
289.000

Bình XP chum – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D9 cm  x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để xà phòng , trang trí nhà tắm.
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
199.000

Bình XP chữ nhật – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm  x R5 cm x C12 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để xà phòng , trang trí nhà tắm.
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
175.000

Bình XP tam giác – men Biển xanh

Bình XP chữ nhật – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D9 cm x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để xà phòng , trang trí nhà tắm.
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
199.000

Hủ đường – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm  x C6.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị, nước chấm…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
65.000

Hộp chè – men Biển xanh

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

265.000

Hộp chè vuông – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D19 cm  x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
289.000

Xách tiêu muối men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D12 cm  x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị, nước chấm…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
195.000

Bình hoa mini thân dài – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm  x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm ly uống nước hoặc làm bình hoa
   Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
175.000

Bầu rượu hồ lô men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D9 cm x C18 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Để trà hoặc rượu…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
165.000

Bình hoa mini thân dài – men Gấm Vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D7 cm x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để cắm hoa, decor phòng…
   Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
105.000

Bình Sake S3 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D4 cm x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để bình rượu nhỏ hoặc cắm hoa
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
105.000

Bình Sake S1 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D5.5 cm x C14 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để rượu hoặc cắm hoa…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
135.000

Hủ đường có khoét men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D7 cm x C8 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị…
   Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
45.000

Hộp chè men Cánh Gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D11 cm x R11 cm x C15 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng chè, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn.
265.000

Bình Sake vuốt men Cánh Gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D8 cm x R8 cm x C13 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng rượu hoặc cắm hoa
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
95.000

Bình sake S1 men Cánh Gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm x R6 cm x C19 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng rượu hoặc cắm hoa
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn an9
125.000

Ấm ẩm men Cánh Gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D11 cm x C9 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước trà, cafe
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn
135.000

Hủ đường có thìa men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7.5 cm x R7.5 cm x C6.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm hoặc gia vị
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
75.000

Hủ đường men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm  x C6.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị, nước chấm…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
65.000

Ấm nước chấm cao men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: R100mm x C100mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm
95.000

Bình sữa tóc tiên – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK thân 130mm x C200mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước, đựng sữa phục vụ cho những bữa tiệc sang trọng, ngoài ra có thể dùng để trang trí tại các nhà hàng, khách sạn,….

 

845.000

Bình sữa men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

55.000

Hủ đường men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D8 cm x R8 cm x C6 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm hoặc gia vị
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
65.000

Hủ đường có thìa men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D7 cm x C8 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để gia vị…
   Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
75.000

Hộp trà men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Oanh Gia, làng gốm Bát Tràng.

295.000

Bình có quai nhỏ men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D22 cm x C8.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng
 • Công dụng: Dùng đựng sữa đặc, nước chấm…
66.000
Loading