Các vật dụng khác

Các vật dụng phục vụ bữa ăn khác

Showing all 16 results

Lò xông – men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

175.000

Ống đựng tăm – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK45mm x C100mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Đựng tăm.
155.000

Bình XP vuông S1 – men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

329.000

Gạt tàn cao – men hồng tuyết

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

115.000

Ống đựng tăm – men hồng tuyết

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: 70mm x 40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Đựng tăm.
79.000

Bộ cà phê nóng men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Oanh Gia, làng gốm Bát Tràng.

109.000

Xách tiêu muối men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Oanh Gia, làng gốm Bát Tràng.

195.000

Thìa cà phê men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Oanh Gia, làng gốm Bát Tràng.

19.000

Gạt tàn thấp men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Oanh Gia, làng gốm Bát Tràng.

55.000

Gạt tàn cao men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK100mm x C60mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm gạt tàn
69.000

Phin cafe men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

185.000

Gạt tàn men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

65.000

Ống tăm men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: 70mm x 40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Đựng tăm.
65.000

Gạt tàn gốm men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK110mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng tàn thuốc
99.000

Phin cà phê men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK90mm x C70mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng cà phê
130.000
Loading