LY TÁCH & ẤM CHÉN

Showing 1–48 of 57 results

Đèn bàn INDUSTRIAL PULY

Đèn bàn INDUSTRIAL PULY thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp

1.390.000

Cốc MLS2 – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm  x C7 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc uống trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
89.000

Cốc MLS1 – men Dubai

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D8 cm x C9 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm ly uống nước.Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn
  Sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho các nhà hàng, khách sạn và những quán cà phê. Tạo cho bàn tiệc thêm phần ấn tượng hơn.
109.000

Cốc nhọn – men rêu

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

66.000

Cốc MLS1 – men hồng tuyết

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK80mm x C90mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm ly uống nước, trà, cà phê,…

Sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho các nhà hàng, khách sạn và những quán cà phê. Tạo cho bàn tiệc thêm phần ấn tượng hơn.

125.000

Cốc eo S1 – men rêu

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

89.000

Cốc MLS1 – men nghệ thuật

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK80mm x C90mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm ly uống nước, trà, cà phê,…

Sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho các nhà hàng, khách sạn và những quán cà phê. Tạo cho bàn tiệc thêm phần ấn tượng hơn.

99.000

Bộ cafe nóng – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7.5 cm  x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
135.000

Cốc cafe 7×6 có quai – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm  x C6 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
55.000

Cốc MLS3 – men Biển xanh

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

45.000

Cốc MLS2 – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm  x C7 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc uống trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
65.000

Cốc MLS2 không quai – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D7 cm x C11 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
65.000

Cốc phi 7h7 – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm  x C7 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
55.000

Cốc cà phê 7×8 – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm x C8 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng cà phê, trà
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
55.000

Cốc trà D7 – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm x C4 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng trà, cà phê…
  Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
33.000

Bộ cà phê nóng men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7.5 cm  x C10 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
109.000

Cốc H11 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D7 cm x C11 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng để trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
195.000

Cốc trà men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Oanh Gia, làng gốm Bát Tràng.

65.000

Cốc MLS1 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D8 cm x C9 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm ly uống nước, trà, cà phê…
  Sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho các nhà hàng, khách sạn và những quán cà phê. Tạo cho bàn tiệc thêm phần ấn tượng hơn.
69.000

Cốc MLS2 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm  x C7 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc uống trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp , trang trí bàn ăn . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
65.000

Cốc phi 7h7 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D7 cm x R7 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
55.000

Cốc eo S2 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước:D5 cm x C8.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm cốc trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn. Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
55.000

Cốc cà phê có quai men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm x R7 cm x C5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
55.000

Cốc phi 7h7 men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D7 cm x R7 cm x C7 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
79.000

Hủ trà D6 men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm x R6 cm x C9 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
105.000

Cốc trà không quai men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D4.5 cm x R4.5 cm x C4.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng trà, cafe
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
30.000

Cốc trà có quai men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm x R6 cm x C4 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm tách trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
35.000

Cốc eo S3 men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D6 cm x R6 cm x C4 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng uống trà, cafe…
  Đồ dùng nhà bếp, trang trí bàn ăn.
35.000

Đèn bàn Industrial Pipe 01

Đèn Industrial Pipe được làm từ sắt và phủ công nghệ sơn tĩnh điện. Với thiết kế mang hơi hướng cổ điển sẽ tạo cho không gian trở nên sang trọng hơn. Đèn phù hợp với không gian phòng khách, phòng làm việc hay những quán cà phê mang phong cách cổ điển.

339.000

Đèn bàn Industrial Motobike

Đèn bàn industrial Motobike được làm từ sắt và phủ công nghệ sơn tĩnh điện hiện đại. Với thiết kế như một chiếc xe mô tô thu nhỏ độc đáo, đèn dùng để trang trí cho không gian phòng khách, phòng làm việc, quầy Bar mini tại nhà hay những quán cà phê.

895.000

Đèn bàn Industrial Nhông xích

Đèn bàn Industrial Nhông xích. Với thiết kế cổ điển cùng tông màu đen và gỗ giúp bạn dễ dàng phối với các tông màu nội thất nhà bạn. Sản phẩm đèn là lựa chọn phù hợp làm đèn trang trí, đèn đọc sách… với ánh sáng vàng sẽ tốt hơn cho mắt của bạn.

975.000

Cốc cafe 8×6 men Dubai

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

55.000

Cốc nhọn men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK70mm x C120mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước
75.000

Cốc cà phê nhỏ men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐKmm x C45mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng cà phê
44.000

Cốc cà phê 8×6 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D8 cm x R5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng
 • Công dụng : Đồ dùng nhà bếp , trang trí nhà cửa . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
60.000

Cốc phi 9h9 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D9 cm x C8.5 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng
 • Công dụng : Đồ dùng nhà bếp , trang trí nhà cửa . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
69.000

Cốc MLS1 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D8 cm x C9 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm ly uống nước, trà, cà phê,…

Sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho các nhà hàng, khách sạn và những quán cà phê. Tạo cho bàn tiệc thêm phần ấn tượng hơn.

75.000

Cốc cà phê không quai men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK 70mm x C70mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng cà phê
55.000

Cốc cà phê 7×7 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng
 • Kích thước: D7.5 cm x R8 cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng : Đồ dùng nhà bếp , trang trí nhà cửa . Sản phẩm mang nét đẹp bình dị mang đậm hồn quê vào cuộc sống hiện đại.
60.000
Loading