Tô chén

Các loại tô chén

Showing 1–48 of 94 results

Bát súp D10 men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

29.000

Chén nước chấm men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK180mm x C40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm
35.000

Chén nước chấm men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

35.000

Chén nước chấm – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: R80mm x C40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm
35.000

Dĩa muối hoa D7 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: R70mm x C30mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng gia vị.
35.000

Chén nước chấm – men rêu

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

35.000

Bát súp D10 men cánh gián

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

45.000

Bát méo men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

45.000

Bát méo men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D100mm x R80mm x C40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng gia vị
45.000

Chén nước chấm tam giác – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: R80mm x C30mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm
45.000

Đĩa muối D8 – men nghệ thuật

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: Đường kính 80mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng gia vị, nước chấm,…

Với kích thước nhỏ gọn, dĩa dùng để đựng muối, gia vị, hay nước chấm. Là lựa chọn phù hợp cho những bữa tiệc quan trọng. Ngoài ra, sản phẩm là sự lựa chọn phù hợp cho những quán ăn sang trọng đặc biệt là nhà hàng Nhật.

45.000

Chén nước chấm – men hồng tuyết

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

45.000

Chén gia vị men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK 80mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng gia vị

Chén gia vị men Biển Xanh là sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh Bát Tràng. Màu sắc và họa tiết đều dựa vào môi trường nung và nhiệt độ nung mà không cần đến sự can thiệp của các nghệ nhân làm gốm.

49.500

Bát cơm men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

55.000

Bát cơm men cánh gián

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

55.000

Bát súp S2 men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

55.000

Bát cơm men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: R110mm x C50mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng cơm.
55.000

Bát cúp S2 – men Biển xanh

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

55.000

Bát cúp S2 – men rêu

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

55.000

Bát nước chấm men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: Dài 10cm x Rộng 8.5cm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng nước chấm

Bát nước chấm men Biển Xanh là sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh Bát Tràng. Màu sắc và họa tiết đều sẽ dựa vào môi trường nung và nhiệt độ nung mà không cần đến sự can thiệp của các nghệ nhân làm gốm. Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, đáp ứng dịch vụ HORECA.

66.000

Chén cạn phi 11 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK110mm x C40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, cơm…

Chén cạn phi 11 men Biển Xanh là sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh Bát Tràng. Màu sắc và họa tiết đều sẽ dựa vào môi trường nung và nhiệt độ nung mà không cần đến sự can thiệp của các nghệ nhân làm gốm. Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, đáp ứng dịch vụ HORECA.

66.000

Bát cúp S2 – men hồng tuyết

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

79.000

Bát cơm – men hồng tuyết

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng.

79.000

Chén miệng loe men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK125mm x C50mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, cơm…

Chén miệng loe men Biển Xanh là sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng. Màu sắc và họa tiết đều dựa vào môi trường nung và nhiệt độ nung mà không cần đến sự can thiệp của các nghệ nhân làm gốm. Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, dịch vụ HORECA.

82.500

Chén cạn phi 13 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK130mm x C40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, cơm…

Chén cạn phi 13 men Biển Xanh là sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh Bát Tràng. Màu sắc và họa tiết đều sẽ dựa vào môi trường nung và nhiệt độ nung mà không cần đến sự can thiệp của các nghệ nhân làm gốm. Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, đáp ứng dịch vụ HORECA.

88.000

Bát súp bằng D13 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: Đường kính 130mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, cơm…

Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, đáp ứng dịch vụ HORECA.

88.000

Chén eo S1 men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK100mm x C80mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup, cơm…
89.000

Chén eo S1 – men Biển xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: R100mm x C80mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup
89.000

Chén cạn D13 – men rêu

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: Đường kính 130mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, cơm…

Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, đáp ứng dịch vụ HORECA.

89.000

Bát cúp S1 men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK120mm x C70mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup, cơm,…

Bát có kích thước nhỏ, dùng để đựng soup hoặc cơm. Là lựa chọn phù hợp cho những quán ăn sang trọng đặc biệt là nhà hàng Nhật. Ngoài ra, sản phẩm còn là lựa chọn phù hợp cho những bữa tiệc sang trọng, cho bàn ăn trở nên ấn tượng hơn.

109.000

Bát chân nhọn men Gấm vàng

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

109.000

Bát cúp S1 men Gấm vàng

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK120mm x C70mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup, cơm,…

Bát có kích thước nhỏ, dùng để đựng soup hoặc cơm. Là lựa chọn phù hợp cho những quán ăn sang trọng đặc biệt là nhà hàng Nhật. Ngoài ra, sản phẩm còn là lựa chọn phù hợp cho những bữa tiệc sang trọng, cho bàn ăn trở nên ấn tượng hơn.

109.000

Bát cúp S1 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK120mm x C70mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup, cơm,…

Bát có kích thước nhỏ, dùng để đựng soup hoặc cơm. Là lựa chọn phù hợp cho những quán ăn sang trọng đặc biệt là nhà hàng Nhật. Ngoài ra, sản phẩm còn là lựa chọn phù hợp cho những bữa tiệc sang trọng, cho bàn ăn trở nên ấn tượng hơn.

109.000

Chén cạn D13 – men hồng tuyết

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: Đường kính 130mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, cơm…

Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, đáp ứng dịch vụ HORECA.

109.000

Chén S1 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK130mm x C75mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Chén được dùng trong những bữa tiệc đặc biệt. Ngoài ra còn là sự lựa chọn phù hợp cho những nhà hàng sang trọng hay những nhà hàng của Nhật, cho bàn ăn thêm ấn tượng hơn.
110.000

Chén sâu phi 13 men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK125mm x C50mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng làm chén súp, chè, cơm,…

Sản phẩm phù hợp trong bữa tiệc, nhà hàng, dịch vụ HORECA,…

115.500

Chén viền hoa sâu men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK120mm x C60mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng thức ăn
115.500

Bát chiếu yêu D16 men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: ĐK150mm x C70mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup, cơm…
129.000

Tô nông D16 men Cánh gián

Sản phẩm của những nghệ nhân gốm Gia Oanh, làng gốm Bát Tràng

129.000

Âu bé không tai men Cánh gián

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D130mm x R130mm x C90mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng soup, cơm trắng…
129.000

Bát Art men Biển Xanh

 • Chất liệu: Gốm Bát Tràng.
 • Kích thước: D150mm x R120mm x C40mm
 • Sản xuất: Gốm Gia Oanh Bát Tràng.
 • Công dụng: Dùng đựng thức ăn
129.000
Loading